قالب پرشین بلاگ


پیش دبستانی و دبستان غيردولتي عطاآفرين
خبر های مهم مدرسه
»شنبه مورخ 3/3/91جلسه
اولیا و مریبان برگزار خواهد شد.
حضور اولیا الزامی میباشد


»بچه های کلاس سوم در مورخ 25/3/91
به اردوی علمی خواهند رفت
آرشيو ماهانه فعالیت ها
مدیر دبستان عطا آفرین